PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

Společnost KOVERTA TRADE s.r.o. působí zejména v České republice a také v zemích Evropské unie. Zaměřuje se na 2 základní oblasti, kterými jsou inženýrské činnosti ve stavebnictví a strojírenském průmyslu a dále marketing. V oblasti průmyslové inženýrské činnosti poskytuje jak služby počítačové podpory v konstrukci s využitím CAD/CAM softwarových systémů, tak kompletní realizace projektů a staveb. V oblasti marketingu poskytuje veškeré služby spojené s podporou prodeje, formováním vztahů s veřejností a budováním obchodní značky. Realizace projektů jsou řízeny prostřednictvím standardních uznávaných procesních metodik. Invence těchto metodik řízení poskytuje klientům po celou dobu realizace projektů plnou informovanost o aktuálním stavu projektu. Specialisté společnosti jsou před zahájením projektů i během jejich realizace připraveni, konzultovat specifické potřeby klientů formou poradenství.